Протягом 2020 року в архівний відділ Гайсинської райдержадміністрації надійшло 1271 звернень та запитів громадян.

     З усіх звернень громадян, які надійшли:

  • 302 соціально-правового характеру, що становить 23,7% від загальної кількості;
  • 133 фактологічних, що становить 10,5% від загальної кількості;
  • 836 майнових, що становить 65,8% від загальної кількості.

     Тематика звернень порівняно з минулим роком не змінилась, переважають звернення щодо підтвердження майнових прав на землю, трудового стажу громадян.

     Упродовж звітного року проведено 13 засідань ЕК, на яких розглянуто 26 питань, пов‘язаних із регламентацією діяльності експертних комісій та архівних підрозділів, розглядом нормативних документів у сфері діловодства, результатів експертизи історичної та практичної цінності документів, у т. ч. що відкладаються в діяльності юридичних осіб списку №1-списку №3, оформлено відповідні підсумкові документи.

    Розглянуто та схвалено 12 номенклатур справ (яких юридичних осіб списку №1 на яку кількість позицій.

    Розглядалися та схвалювалися ЕК осписи справ:

    - юридичних осіб списку №1 

  • на 587 справ постійного зберігання;
  • на 338 справ з кадрових питань (особового складу);
  • на 3669 справ, що внесені в акти про вилучення документів до знищення.

    - юридичних осіб списку № 3

  • на 29 справ тривалого зберігання (понад 10 років);
  • на 59 справ з кадрових питань особового складу;
  • на 895 справ, що внесені в акти про вилучення документів до знищення;

     На державне зберігання прийнято 1 новий фонд -  43 справи (управління агропромислового розвитку. ліквідованого розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.04.2016 року №98).

    Старе приміщення архівного відділу райдержадміністрації було визнано аварійним, про що свідчить «Звіт з технічного обстеження вбудованої частини громадської будівлі (архів) по вул.Б.Хмельницького, 13-а в м.Гайсин Вінницької області». Тому було прийнято рішення укласти договір оренди частини приміщення з КП «Гайсинська районна друкарня», загальною площею 244,7 м2 для розміщення архівного відділу райдержадміністрації.

     У грудні місяці завершено поточний ремонт даного приміщення на загальну суму – 238250 грн. Також в новому приміщенні архівного відділу також було облаштовано автоматичну систему пожежогасіння та охорону приміщення на суму 36282 грн., придбано офісних меблі на 20450 грн., стелажів для зберігання документів на 12000 грн.

Начальник архівного відділу

Гайсинської райдержадміністрації                                   Леся МОСКАЛЬОВА

Архівним відділом Гайсинської райдержадміністрації у 2018 році підготовлено та передано на розгляд райдержадміністрації: графік передачі документів від виконавчих комітетів місцевих рад, установ, організацій, підприємств до архівного відділу з метою науково-технічного опрацювання та формування Національного архівного фонду. Здійснювалося науково-технічне опрацювання та упорядкування документів постійного зберігання 12 юридичних осіб.

Протягом за звітного періоду архівним відділом надавалася методична та практична  допомога в організації роботи архівних підрозділів організацій та установ.

Організовано роботу експертної  комісії архівного відділу, проведено 9 засідань експертної комісії (ЕК), діяльність якої протоколювалася. Розглянуто 40 питань. З метою поповнення  документів НАФ забезпечено подачу описів 12 юридичних осіб списку №1 на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Вінницької області.

У 2018 року головним спеціалістом архівного відділу взято участь у розширеному засіданні колегії, семінарі та розширеному засіданні експертно-перевірної комісії Державного архіву Вінницької області. Подано 9 узагальнюючих зведених інформацій, доповідних записок в Держархів області.

За звітний період архівним відділом здійснено аналіз стану  експертизи цінності та науково-технічного опрацювання документів, що утворилися в діяльності сільських рад району в умовах функціонування об’єднаних територіальних громад, надано 563 довідки соціально – правового, тематичного характеру,  з  підтвердження  майнових  прав  на землю та нерухоме  майно.

Гайсинська районна державна адміністрація

Архів новин

Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30