Звіт про роботу сектору економічного та агропромислового розвитку управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами  місцевого самоврядування апарату Гайсинської районної державної адміністрації за 2021 рік

Аналіз роботи промисловості

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) без ПДВ та акцизу за 2018 рік становить 2602,5 млн.грн., що на 223,0 млн.грн. більше рівня 2017 року, та у відсотках до всієї реалізованої продукції по області 3,4%. За звітний період обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу склав 46046,7 грн.

Незмінним лідером промислового виробництва залишається цукровий завод ТОВ «ПК «Зоря Поділля», частка якого в загально районному виробництві є найпотужнішою. Не втрачає свої позиції ТОВ «Гайсинський молокозавод», стабільно працюють ПП «Гайсин-м’ясокомбінат», ТОВ «Авеста А», ТОВ «Завод Іскра»,  хлібзавод та комбінат хлібопродуктів ПАТ «Концерну хлібпром», ТОВ «Гайсинський машинобудівний завод», ДП „Гайсинський лісгосп” ТОВ «Гайсинська швейна фабрика «Віта» філія ТОВ «Перше швейне підприємство «Козак». Підприємства нарощують обсяги виробництва цукру, молочної продукції, посуду оцинкованого, борошна, хлібобулочних та м’ясомолочних виробів, пошиття військової форми.

 

Аналіз роботи сільського господарства

В Гайсинському районі 81 тис. га сільськогосподарських угідь, з них 70,7 тис.га ріллі, з яких 53,9 тис.га (76%) обробляють сільськогосподарські підприємства різної форми власності, а саме: 39,2 тис.га (72,6%) – вертикально-інтегровані структури, 7,2 тис.га (13,3%) – реформовані сільськогосподарські підприємства і 7,6 тис.га (14,1%) – фермерські господарства. На  особисті селянські господарства припадає 17,8 тис.га  (33,8%).

У 2018 році на 30173,1 га зібрано 228,6 тис тонн зернових із урожайністю 73,4 ц/га. 

По сільськогосподарських підприємствах району під урожай 2019 року  посіяно  11845,0 га озимих культур, в тому числі 9251,3 га озимих зернових культур.

На 1 січня  2019 року у сільськогосподарських формуваннях району всього утримується:  великої рогатої худоби – 5948 гол.,  корів – 3103 гол. та свиней - 1015 гол.  

Станом на 01.01.2019 року в сільськогосподарських підприємствах району зменшилося поголів’я великої рогатої худоби  до відповідного періоду минулого року на 1598 гол., у тому числі корів на 34 % або 1620 гол. Вироблено молока за рік – 285804 цнт, що на 23809 кг більше минулорічного,  середній надій на 1 корову становить 6153 кг  (+441 кг до минулого року).

Збільшилося виробництво м’яса на 6%  і складає 7895 цнт у тому числі яловичини – 7191 цнт та свинини – 697 цнт. Збільшилися середньодобові прирости великої рогатої худоби на 5% і  становлять  665г , але  дещо зменшилися прирости свиней  і становлять 173г.

Заготовлено: сіна – 5802 тонни  100% до потреби, сінажу – 19348 тонн 100%, силосу – 28660 тонн 93%. 

Електронні закупівлі

За 2018 рік розпорядниками бюджетних коштів проведено  543 електронних торгів із  запланованою сумою 65128,2 тис.грн. Сума зекономлених коштів завдяки електронним закупівлям склала 7203,5 тис.грн.

Мале підприєм-ництво

Станом на 01.01.2019 року в районі нараховується 2284 діючих суб’єктів підприємницької діяльності, у тому числі 206 - юридичних, 2078 – фізичних осіб-підприємців. За даними моніторингу протягом 2018 року в районі розпочали діяльність 273 суб’єкта господарювання, що на 11 од більше 2017 року, із яких 22 юридичних особи (на 3 од більше  2017 року) та 251 фізична особа-підприємець (на 8 од більше минулого року).

Разом з тим, в 2018 році скасували державну реєстрацію 321 суб’єкт господарювання, що на 49% менше 2017 року, в тому числі  23 юридичних особи (на 15 осіб  більше 2017 року) та 298 фізичних осіб-підприємців (на 217 або 42,1% менше 2017 року).

Надходження до місцевих бюджетів від діяльності малого бізнесу становлять 56280,7 тис.грн, в тому числі юридичних – 26735,8 тис.грн, фізичних – 29544,9 тис.грн.  Частка надходжень від субєктів малого підприємництва склала 20,1 % (по області 33,6%).

Від суб’єктів малого і середнього підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), кількість яких становить 785 осіб, за 2018 рік надходження до бюджету склали 21972,5 тис.грн.  %. 

Адмінстра-тивні послуги

Адміністративні послуги через Центр надання адміністративних послуг у Гайсинському районі надають шість служб органів виконавчої влади та п'ять структурних підрозділи райдержадміністрації. Надаються  98 послуг.

За 2018 рік Центром  надано 30589 послуга. У середньому за місяць надається 2549 послуг.

 

Інвестиційна діяльність

Згідно статистичних даних за 2018 рік суб’єктами господарювання в економіку району було залучено 480,5 млн.грн.  капітальних інвестицій, що становить 2,9 % від загального обсягу інвестицій по області та 8513,7 грн. у розрахунку на одну особу. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, з початку інвестування,  станом на 2018 рік, складає 907,1 тис.дол.США. До початку 2018 року відбулось незначне збільшеня відповідних обсягів на 0,4 тис.дол.США. На одиницю населення обсяг прямих іноземних інвестицій становить 16,2 дол. США.

Кошти освоєних інвестицій в основному було спрямовано на розвиток агропромислового комплексу, промислового виробництва та інфраструктури району.

Так, протягом 2018 року на території району реалізовувались такі основні інвестиційні проекти:

1. ТОВ «ПК «Зоря Поділля» завершив будівництво другої черги елеватора для зберігання зерна, ємністю 31 тис. тонн. Кошторисна вартість будівництва склала 77,7 млн.грн. Даний проект дав змогу створити 20 нових робочих місць.

2. ТОВ «ПК «Зоря Поділля» завершує будівництво цеху по виробництву сухого жому, потужністю 400 тонн/добу, кошторисною вартістю 59,0 млн.грн.

3. Підприємством «ТОВ «Корпорація СКІФ-96»  розпочато будівництво цеху по виробництву біоеталолу. Вартість будівництва, за попередніми підрахунками, становитиме біля 7 млн. дол.США.

4. ФГ «Хліб-Агро» с.Губник розпочав будівництво зерноочисного елеватора та сушарки зерна, вартість будівництва складає 5,5 млн.грн.

5. ТОВ «Гайсинський молокозавод» здійснив закупівлю технологічного обладнання (камера на зберігання сирної продукції, сепаратора молока),вартість якого склала 60,0 млн.грн.  

Товарооборот району

Так, торговельна мережа району станом на 01.01.2019 року налічує 229 об’єкта торгівлі і послуг, ресторанного господарства. З них 186 магазинів, в тому числі 52 в сільській місцевості. У галузі ресторанного господарства працює 31 підприємство громадського харчування.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та звітують в органи статистики,  за 2018 рік склав 451,4 млн.грн. Питома вага до обласного підсумку становить 3,1% Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівняльних цінах) у 2018 році до 2017 року становить 112,3%. Товарообіг на 1 особу склав 8092,7  грн.

Сфера послуг

Обсяг реалізованих нефінансових послуг по району за 2018 рік становить 38,9 млн.грн., що на 5,1 млн.грн. більше 2017 року. Частка реалізованих послуг населенню від загального обсягу становить 59,4%.

 

Робота транспортної галузі

Маршрутна мережа району включає 32 маршрути, у тому числі 5 міських, 19 приміських, 9 міжміських внутрішньообласних. Крім того, з району формується 3 міжобласних. Через район  проходить 38 транзитних автобусних та 4 міжнародні маршрути.

Базовими підприємствами є ПрАТ «Гайсинське АТП-10506» та ТОВ «АТП «Плюс», якими обслуговуються всі населені пункти району по забезпеченню перевезення пасажирів транспортом на 18 приміських  маршрутах.

До складу пасажирської автомобільної системи району входять 3 юридичні особи та ФОП Чайковський Л.І., в яких нараховується 54 автобуси, і які щодня працюють в загальному режимі.

Пасажирським автотранспортом району (з урахуванням перевезень, виконаних підприємцями-фізичними особами) за 2018 рік перевезено 1243,7 тис. пасажирів, пасажирооборот склав 19,5 млн. пасажиро-кілометрів. У порівнянні з 2017 роком обсяги перевезених пасажирів та пасажирооборот становлять 90,5 та 97,4% відповідно.

Підприємствами району автомобільного транспорту всіх форм власності, які виконували вантажні перевезення на комерційній основі, за 2018 рік перевезено     79,4  тис. тонн вантажів, що становить 103,8% до 2017 року та виконано  вантажообороту 13,9 млн. тонно-кілометрів, що  менше минулорічного показника на 3,3%.

 

Виконання показників бюджету району

До бюджету Гайсинського району в 2018 році надійшло коштів на суму 649,7 млн.грн., що на 1,4 млн.грн. меньше в порівнянні з 2017 роком. Зменшення відбулось за рахунок того, що у 2018 році частина податку на доходи фізичних осіб перераховується до бюджетів ОТГ (Краснопілка ОТГ та Кунка ОТГ).

До районного бюджету надійшло власних надходжень на суму 125,7 млн.грн., що становить 104,8% до планових показників. Бюджети сільських рад наповнились на 26,8 млн.грн., що на 3,2 млн.грн. більше надходжень 2017 року. Бюджет міської ради виконаний на 102,7%, що становить 60,8 млн.грн.

В Гайсинському районі на протязі 2018 року відсутня прострочена кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати та розрахункам за енергоносії.

В бюджеті Гайсинського району за 2018 рік забезпечено фінансування бюджетних установ та закладів на суму 624,3 млн.грн.. На фінансування захищених статей було спрямовано коштів в сумі 511,9 млн.грн., що становить 82% в структурі видатків. Загалом,  на утримання освітянських закладів було спрямовано коштів в сумі 192,8 млн.грн., на утримання мережі охорони здоров’я Гайсинського району – 67,2 млн.грн, на утримання закладів культури, що фінансуються з районного бюджету було спрямовано коштів в сумі 22,6 млн.грн; на заходи по фізкультурі та утримання ДЮСШ – 3,6 млн.грн. На фінансування установ та заходів соціального забезпечення було спрямовано 268,2 млн.грн.

 

Рівень середньо-місячної заробітної плати

Станом на 1 січня 2019 року фонд оплати праці штатних працівників району  згідно статистичних даних становить  682,5 млн.грн. Середньомісячна заробітна плата працівників за 2018 рік збільшилась на 11,9% (+1250 грн.) в порівнянні з минулим роком і становить 7747 грн., що в 4,1 рази перевищує встановлений прожитковий мінімум для працездатних осіб та в 2,0 рази -  розмір мінімальної заробітної плати. За даним показником Гайсинський район займає друге місце серед районів області.

Середньооблікова кількість штатних працівників за звітній період становить 7348 осіб.

          Одночасно з поступовим зростанням рівня заробітної плати на підприємствах району протягом поточного року забезпечувалась її вчасна і в повному обсязі виплата.

 

Зайнятість населення

 

Станом на 01.01.2019 року на обліку в  районному центрі зайнятості перебувало 2382 безробітних , що на 164 особи  менше минулого року.

За 2018 рік  районним центром зайнятості працевлаштовано 1828 незайнятих громадян, що на 48 більше показника минулого року.

В оплачуваних громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру брали участь 456 безробітних, що на 54 особи більше ніж в 2017 році.

Пройшли профнавчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації) 351 осіб, що на 1 одиницю бльше показника попереднього року.

Кількість претендентів  на 1 вільне робоче місце склало 33 чоловіки.

 

Демогра-фічна ситуація.

 

Чисельність наявного населення, яке проживає на території району, станом на 01.01.2019 року склала 55785 осіб, в т.ч. міського – 25750 осіб і сільського – 30035 осіб. 

В районі протягом 2018 року народилося 484 дітей. Кількість померлих осіб склало 926 осіб.

 

 Відділ економічного розвитку

управління агропромислового та

економічного розвитку

райдержадміністрації

Аналіз роботи промисловості

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) без ПДВ та акцизу за 2017 рік становить 2379,5 млн.грн., що на 56,5 млн.грн. більше рівня 2016 року, та у відсотках до всієї реалізованої продукції по області 3,5%. За звітний період обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу склав 42335,6 грн.

Незмінним лідером промислового виробництва залишається цукровий завод ТОВ «ПК «Зоря Поділля», частка якого в загально районному виробництві є найпотужнішою. Не втрачає свої позиції ТОВ «Гайсинський молокозавод», стабільно працюють ПП «Гайсин-м’ясокомбінат», ТОВ «Авеста А», ТОВ «Завод Іскра»,  хлібзавод та комбінат хлібопродуктів ПАТ «Концерну хлібпром», ТОВ «Гайсинський машинобудівний завод», ДП «Гайсинський лісгосп», ТОВ «Гайсинська швейна фабрика «Віта» філія ТОВ «Перше швейне підприємство «Козак». Підприємства нарощують обсяги виробництва цукру, молочної продукції, посуду оцинкованого, борошна, хлібобулочних та м’ясомолочних виробів, пошиття військової форми.

 

 

Аналіз роботи сільського господарства

В Гайсинському районі 81 тис. га сільськогосподарських угідь, з них          70,7 тис.га ріллі, з яких 53,9 тис.га (76%) обробляють сільськогосподарські підприємства різної форми власності, а саме: 39,2 тис.га (72,6%) – вертикально-інтегровані структури, 7,2 тис.га (13,3%) – реформовані сільськогосподарські підприємства і 7,6 тис.га (14,1%) – фермерські господарства. На  особисті селянські господарства припадає 17,8 тис.га  (33,8%).

У 2017 році на 31311 га зібрано 223 тис тонн зернових із урожайністю          71,4 ц/га. 

По сільськогосподарських підприємствах району під урожай 2018 року  посіяно  15877 га озимих культур.

На 1 січня  2018 року у сільськогосподарських формуваннях району всього утримується:  великої рогатої худоби - 7382гол.,  корів – 4338 гол. та свиней - 2093 гол.   Станом на 01.01.2018 року в сільськогосподарських підприємствах району збільшилося поголів’я великої рогатої худоби до відповідного періоду минулого року на 778 гол., у тому числі корів на 8% або 327 гол. Вироблено молока за рік – 240491цнт, що на 19388 кг більше минулорічного.  Середній надій на 1 корову становить 5996 кг  (+228кг до минулого року). Збільшилося виробництво м’яса на 4%  і складає 7790 цнт у тому числі яловичини – 6399 цнт та свинини – 1391 цнт.

Збільшилися середньодобові прирости великої рогатої худоби на 1 %  та свиней на 14%. 

 

 

Мале підприєм-ництво

Станом на 01.01.2018 року в районі нараховується 2321 діючих суб’єктів підприємницької діяльності, у тому числі 188 - юридичних, 2133 – фізичних осіб-підприємців. За даними моніторингу протягом 2017 року в районі розпочали діяльність 262 суб’єкта господарювання, що на 5,3% більше, ніж у 2016 році, із яких 19 юридичних особи (на 15,8% менше минулого року) та 243 фізичних осіб-підприємців (на 7% більше минулого року).

Разом з тим, в 2017 році скасували державну реєстрацію 523 суб’єкта господарювання, що на 38,2% більше 2016 року, в тому числі 8 юридичних осіб (на 7 осіб менше 2016 року) та 515 фізичних осіб-підприємців (на 207 або 40,1% більше 2016 року).

Надходження до місцевих бюджетів від діяльності малого бізнесу становлять 50310,0 тис.грн, в тому числі юридичних – 24721,8 тис.грн, фізичних – 25588,2 тис.грн.  Частка надходжень від субєктів малого підприємництва склала 20,1 % (по області 33,6%).

Від суб’єктів малого і середнього підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), кількість яких становить 1652 особи, за 2017 рік надходження до бюджету склали 19325,0 тис.грн. 

 

 

Адмінстра-тивні послуги

Адміністративні послуги через Центр надання адміністративних послуг у Гайсинському районі надають шість служб органів виконавчої влади та п'ять структурних підрозділи райдержадміністрації. Загальна кількість послуг складає 75.

За 2017 рік Центром  надано 29007 послуга. У середньому за місяць надається 2417 послуг.

 

 

Інвестиційна діяльність

Згідно статистичних даних за 2017 рік суб’єктами господарювання в економіку району було залучено 483,4 млн.грн.  капітальних інвестицій, що становить 4,4% від загального обсягу інвестицій по області та 8471,3 грн. у розрахунку на одну особу. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, з початку інвестування,  станом на 1 січня 2018 року, складає 906,6 тис.дол.США. До початку 2017 року відбулось збільшення відповідних обсягів на 93,7 тис.дол.США. На одиницю населення обсяг прямих іноземних інвестицій становить 14,2 дол. США.

Кошти освоєних інвестицій в основному було спрямовано на розвиток агропромислового комплексу, промислового виробництва та інфраструктури району.

Так, протягом 2017 року на території району реалізовувались такі основні інвестиційні проекти:

- ТОВ «ПК «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ» - завершено будівництво другої черги зернового елеватора потужністю 31 тис. тон. Вартість будівництва склала майже 80 млн.грн.

- ТОВ «Гайсинський молокозавод» завершив будівництво цеху сушки підсирної сироватки кошторисною вартістю 15,0 млн.грн.,

- ПП «Гайсинський м’ясокомбінат» здійснив закупівлю обладнання для виготовлення мясних консервів, потужність якого становить 150  тонн/рік

- ПрАТ «Зернопродукт МХП» в с.Краснопілка провів реконструкцію тваринницького приміщення для збільшення поголів’я корів на 200 одиниць. Вартість проекту склала 12 млн.грн.

 

 

Товаро-оборот району

Так, торговельна мережа району станом на 01.01.2018 року налічує 229 об’єкта торгівлі і послуг, ресторанного господарства. З них 186 магазинів, в тому числі 52 в сільській місцевості. У галузі ресторанного господарства працює 31 підприємство громадського харчування.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та звітують в органи статистики,  за січень-грудень 2017 року становив 363,4 млн.грн., що на 20,1 % менше відповідного періоду 2016 року. Товарообіг на 1 особу склав 6431,0 грн.

 

 

Сфера послуг

Обсяг реалізованих нефінансових послуг по району за 2017 рік становить 33,8 млн.грн., що на 6,0 млн.грн. більше 2016 року. Частка реалізованих послуг населенню від загального обсягу становить 48,8%.

 

 

Робота транспортної галузі

Маршрутна мережа району включає 32 маршрути, у тому числі 5 міських, 18 приміських, 9 міжміських внутрішньообласних. Крім того, з району формується 3 міжобласних. Через район  проходить 38 транзитних автобусних та 4 міжнародні маршрути.

Базовими підприємствами є ПрАТ «Гайсинське АТП-10506» та ТОВ «АТП «Плюс», якими обслуговуються всі населені пункти району по забезпеченню перевезення пасажирів транспортом на 18 приміських  маршрутах.

До складу пасажирської автомобільної системи району входять 3 юридичні особи та ФОП Чайковський Л.І., в яких нараховується 54 автобуси, і які щодня працюють в загальному режимі.

Пасажирським автотранспортом району (з урахуванням перевезень, виконаних підприємцями-фізичними особами) за 2017 рік перевезено 1373,6 тис. пасажирів, пасажирооборот склав 20,1 млн. пасажиро-кілометрів. У порівнянні з 2016 роком обсяги перевезених пасажирів та пасажирооборот становлять 87,8% відповідно.

Підприємствами району автомобільного транспорту всіх форм власності, які виконували вантажні перевезення на комерційній основі, за 2017 рік перевезено     76,4 тис. тонн вантажів, що становить 84,4% до 2016 року та виконано  14,2 млн. тонно-кілометрів, що більше минулорічного показника на 5,3%.

 

 

Виконання показників бюджету району

За 2017 рік до бюджету району надійшло доходів в сумі 670662,5 тис. грн., що становить 103,5 % до плану на рік, затверджених місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 647989,2 тис. грн.) в тому числі загального фонду 649087,1 тис. грн.; спец фонду – 21575,4 тис. грн.. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів без врахування міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів збільшились на 54530,8 тис. грн., або на 28,7 % загального та спеціального фондів.

У тому числі до загального фонду бюджету району надійшло доходів без врахування міжбюджетних трансфертів в сумі 223108,2 тис. грн., що становить 108,6 % до планових показників на 2017 рік згідно помісячного розпису з врахуванням змін (заплановано 210918,4 тис. грн.). Додатково отримано до уточненого плану на рік 18189,8 тис. грн.

Із 23 запланованих джерел надходжень по планових призначеннях на 2017 рік по 6 джерелах (по податку на прибуток, туристичному збору, плата за користування надрами, плата за надання інших адміністративних послуг,) на загальну суму 239,3 тис. грн.

Із 26 сільських рад 100-відсотково виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по плану 2017 року.

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету району отримано також 27338,2 тис. грн. дотацій, або 100 % плану на рік та 373321,8 тис. грн. субвенцій з державного та обласного бюджетів, або 99,7 % до плану на 2017 рік (недоотримано 1301,4 тис. грн.). Порівняно з 2016 роком за 2017 рік надходження дотацій збільшилися на 20458,8 тис. грн., або на 297,4%, а субвенції з Державного та обласного бюджетів – збільшились на 96990,6 тис. грн., або на 35,1%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з Державного, обласного та місцевих бюджетів бюджет району по доходах загального фонду отримав 649087,1 тис. грн., або 102,7 % до уточненого плану на 2017 рік (план 632199,5 тис. грн.).

За 2017 рік по зведеному бюджету району проведено видатків в сумі 591,3 млн. грн., що становить 97,7 % плану на рік, і збільшилось проти аналогічного періоду минулого року на 178,5 млн. грн., або на 30,2%.

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально – культурної сфери: за 2017 рік на зазначені цілі використано 260,2 млн. грн. (це 44,0% усіх видатків).  

 

 

Рівень середньо-місячної заробітної плати

Станом на 1 січня 2018 року фонд оплати праці штатних працівників району за 2017 рік згідно статистичних даних становить 643,9 млн.грн. Середньомісячна заробітна плата працівників за 2017 рік збільшилась на 71,2 % (+1860 грн.) в порівнянні з 2016 роком та становить 6497 грн., що в 3,8 рази перевищує встановлений прожитковий мінімум для працездатних осіб та 2 рази розмір мінімальної заробітної плати.

Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний період становить 8259 осіб.

Одночасно з поступовим зростанням рівня заробітної плати на підприємствах району протягом поточного року забезпечувалась її вчасна і в повному обсязі виплата.

 

 

Зайнятість населення

 

Станом на 01.01.2018 року на обліку в  районному центрі зайнятості перебувало 2546 безробітних , що на 530 особи  менше минулого року.

За 2017 рік  районним центром зайнятості працевлаштовано 1778 незайнятих громадян, що на 45 більше показника минулого року.

В оплачуваних громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру брали участь 401 безробітних, що на 92 осіб менше ніж в 2016 році.

Пройшли профнавчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації) 350 осіб, що на 4 одиниці бльше показника попереднього року.

Кількість претендентів  на 1 вільне робоче місце склало 56 чоловік.

 

Демогра-фічна ситуація.

 

Чисельність наявного населення, яке проживає на території району, станом на 01.01.2018 року склала 56206 осіб, в т.ч. міського – 25 386 осіб і сільського – 30820 осіб. 

В районі протягом  2017 року народилося 510 дітей. Кількість померлих осіб склало 919 осіб.

                                                                                                      Відділ економічного розвитку

управління агропромислового та

економічного розвитку

райдержадміністрації

 

 

Announcements of events

Гайсинська районна державна адміністрація

Архів новин

June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • DSA
  • About the district
  • News and announcements
  • Economy, investment
  • Public information
  • Civil society
  • Administrative services
  • More