Муніципальна няня

             Муніципальна няня – як отримати компенсацію

 

Постановою КМУ від 30.01.2019 року № 68 затверджено Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

Хто така «муніципальна няня»?

 

Згідно з Порядком, муніципальна няня – це будь-яка фізична особа – підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91)/юридична особа, що надає послугу з догляду за дітьми    (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), за винятком державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

 Призначення та виплата компенсації послуги

Відшкодування вартості послуги «муніципальна няня» є щомісячною адресною компенсаційною виплатою матері/батьку або опікуну дитини до трьох років.

Призначення та виплата компенсації послуги „муніципальна няня” здійснюватиметься згідно з рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, об’єднаної територіальної громади.

Компенсація послуги буде виплачуватися отримувачу послуги „муніципальна няня” в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, якій надається послуга з догляду муніципальною нянею.

Хто має право на компенсацію цієї послуги?

Право на отримання компенсації послуги „муніципальна няня” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками, (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років між отримувачем послуги „муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Компенсація послуги „муніципальна няня” не надається батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Як укласти договір?

Договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років укладається у письмовій формі між отримувачем послуги „муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Істотними умовами договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років є назва послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін та інші умови, які сторони визнають істотними.

Які документи і куди слід подати, щоб отримати цю послугу?

Для отримання компенсації послуги „муніципальна няня” отримувач протягом місяця після укладення договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років подає місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого проживання такі документи:

    заяву про надання компенсації послуги „муніципальна няня”;

    заяву про перерахування коштів для компенсації послуги „муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

    копію договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років між отримувачем послуги „муніципальна няняˮ та муніципальною нянею;

    документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня» (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

    свідоцтва про народження дитини;

    сторінок паспорта отримувача компенсації послуги „муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

    документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги „муніципальна няня”;

документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

    рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її створення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення:

    розглядають подані документи та в разі потреби уточнюють у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформацію про муніципальну няню, з якою укладено договір  щодо здійснення догляду за дитиною до трьох років;

    протягом десяти робочих днів із дати надходження документів приймають рішення про призначення компенсації послуги „муніципальна няня”;

На який термін призначається компенсація послуги та в які строки виплачується?

Компенсація послуги „муніципальна няня” призначається на термін здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі щодо здійснення догляду за дитиною до трьох років, укладеній між отримувачем послуги „муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Виплата компенсації послуги „муніципальна няня” проводиться щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги „муніципальна няняˮ підтверджувальних документів щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років.

Компенсація послуги „муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги „муніципальна няня” шляхом перерахування коштів місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на рахунок в установі банку, зазначений отримувачем послуги „муніципальна няня».

Виплата раніше призначеної компенсації послуги „муніципальна няня” припиняється, якщо отримувачем послуги „муніципальна няня” приховано або навмисно подано недостовірні дані про здійснення догляду за дитиною до трьох років, що вплинули на встановлення права на компенсацію послуги „муніципальна няня”, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, – з місяця, в якому виявлено порушення. У разі одержання у зв’язку з цим зайвих сум компенсації послуги „муніципальна няня” отримувач послуги „муніципальна няня” повинен відшкодувати місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення надміру виплачені суми за весь період, коли він не мав права на її одержання.

Обов'язки отримувача цієї послуги

Отримувач компенсації послуги „муніципальна няняˮ:

по-перше, має подавати щомісяця до 5 числа письмово, в електронному вигляді або в будь-який інший зручний спосіб місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення підтверджувальні документи щодо оплати муніципальній няні за послугу догляду за дитиною до трьох років;

по-друге, протягом одного робочого дня має поінформувати про розірвання договору щодо здійснення догляду за дитиною до трьох років або про інші обставини, що можуть вплинути на надання послуги догляду муніципальною нянею.

У разі неподання в установлений термін підтверджувальних документів щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років виплата компенсації послуги „муніципальна няня” припиняється.

Після подання підтверджувальних документів щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років виплата компенсації послуги „муніципальна няня” поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату послуги з догляду за дитиною до трьох років.

. Компенсація послуги “муніципальна няня” не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини.

Одержання отримувачами послуги “муніципальна няня” інших видів допомог не впливає на призначення та виплату компенсації послуги “муніципальна няня”.

Компенсація послуги “муніципальна няня” не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

_____________________

Announcements of events

Гайсинська районна державна адміністрація

Архів новин

April 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
  • DSA
  • About the district
  • News and announcements
  • Economy, investment
  • Public information
  • Civil society
  • Administrative services
  • More